0 - 55,050,000 đ        
Khuôn hàn hóa nhiệt
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  - Khuôn hàn nối thẳng, hàn nối: Cáp - Cọc. (CC1)
  - Khuôn hàn chữ T, hàn nối: Cáp - Cọc - Cáp. (CR2)
  - Khuôn hàn chữ T, hàn nối: Cáp - Cáp - Cáp. (CC2)
  - Khuôn hàn chữ thập 4 ngả (+): Cáp - Cáp - Cáp - Cáp. (CC4)
  - Khuôn hàn 4 ngả: Cọc - Cáp - Cáp - Cáp
  - Khuôn hàn kiểu 5 ngả: Cáp - Cáp - Cáp - Cáp - Cọc
  - Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu: Bản Mã với Cáp.
  + Khuôn hàn thông dụng: Cọc d16 và Cáp đồng 120/70/50/25.
  - ĐVT: 01 Bộ (Khuôn hàn và Tay kẹp)
  - Xuất xứ: Thái Lan.
  Đặt hàng sản phẩm -10%
  Giá bán : 2,700,000 đ
  Giá thị trường : 3,000,000 đ
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM

  1.  Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T hay còn gọi kiểu 3 ngả, hàn nối: Cáp - Cọc - Cáp:

  - Dùng hàn nối cọc tiếp địa với 2 đầu cáp.

  - Dùng hàn nối cọc tiếp địa với dây cáp đi thẳng.
  - Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cọc - Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét...
  - Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp - Cáp - Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ T.
  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  2. Khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng, hàn nối: Cáp - Cọc:
  - Dùng hàn nối cọc tiếp địa với 1 đầu cáp, để thả cọc tiếp địa xuống giếng khoan.
  - Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cọc - Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét...
  - Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp - Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn nối thẳng.
  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  3. Khuôn hàn hóa nhiệt chữ thập (dấu +) hay còn gọi kiểu 4 ngả:
  - Dùng hàn nối 4 đầu cáp lại với nhau.
  - Nối 2 đầu cáp với dây cáp đang chạy thẳng.
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn chữ Thập dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.

  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ Thập, kiểu mối hàn dấu cộng.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.


  4. Khuôn hàn hóa nhiệt 4 ngả, còn gọi kiểu T:
  - Dùng hàn nối 3 đầu Cáp và 01 đầu Cọc lại với nhau.
  - Nối 2 đầu Cáp và 01 đầu Cọc với nhau.
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn 04 ngả dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.

  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn 4 ngả này, kiểu mối hàn chữ T.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  5. Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu 5 ngả:
  - Dùng hàn nối 4 đầu Cáp và Cọc tiếp địa lại với nhau.
  - Hàn nối Cọc tiếp địa và 02 đầu Cáp với nhau.
  - Hàn nối Cọc tiếp địa và 3 đầu Cáp với nhau.
  - Hàn nối C
  ọc tiếp địa và 4 đầu Cáp với nhau. 
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn hàn 5 ngả, dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.

  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn chữ T, hàn 03 ngả... trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn kiểu 5 ngả này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  6. Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu nối Bản Mã - Cáp:
  - Dùng hàn nối 01 đầu Cáp và Bản Mã Sắt lại với nhau.
  - Ưu điểm: Khuôn hàn này đã bao gồm luôn Tay Kẹp khuôn hàn.

  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn hàn nối Bản Mã - Cáp, dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn kiểu khuôn hàn bản mã này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm