0 - 78,050,000 đ        
Khuôn hàn hóa nhiệt
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  - Khuôn hàn nối thẳng, hàn nối: Cáp - Cọc. (CC1)
  - Khuôn hàn nối thẳng, hàn nối: Cáp - Cáp. (CC1)
  - Khuôn hàn chữ T, hàn nối: Cáp - Cọc - Cáp. (CR2)
  - Khuôn hàn chữ T, hàn nối: Cáp - Cáp - Cáp. (CC2)
  - Khuôn hàn chữ thập 4 ngả (+): Cáp - Cáp - Cáp - Cáp. (CC4)
  - Khuôn hàn đặc biệt, hàn nối 4 ngả (3 cáp + 1 cọc): Cáp-Cáp-Cáp-Cọc. (CR25)
  - Khuôn hàn đặc biệt, hàn nối 4 ngả (3 cáp + 1 cọc): Cáp-Cáp-Cáp-Cọc. (CR17) Cọc D16 và cáp đồng M10/M16/M22/M25/M35.
  - Khuôn hàn đặc biệt, hàn nối 5 ngả (4 cáp + 1 cọc): Cáp-Cáp-Cáp-Cáp-Cọc. (CR33)
  - Khuôn hàn đặc biệt, hàn nối 5 ngả (4 cáp + 1 cọc): Cáp-Cáp-Cáp-Cáp-Cọc. (CR24) Cọc D16 và cáp M10/16/22/25/35/50.
  - Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu chữ h: Cáp - Cáp. (CC6)
  - Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu: Bản Mã - Cáp. (CS1)
  + Khuôn hàn có sẵn: Cọc d16 và Cáp đồng 240mm2 /185mm2 /150mm2 /120mm2 /95mm2 /70mm2 /50mm2 /35mm2 /25mm2 /22mm2 /16mm2 /10mm2.
  + Khuôn hàn hoá nhiệt thanh đồng với thanh đồng, thanh đồng với cọc, thanh đồng với dây-liên hệ hotline để được hỗ trợ.
  + Những kiểu khuôn hàn khác, liên hệ Hotline 0937050067 để được hỗ trợ.
  - ĐVT: 01 Bộ (Khuôn hàn và Tay kẹp)
  - Giá chưa bao gồm VAT.
  - Xuất xứ: Thái Lan.
  * Có cho thuê khuôn hàn hóa nhiệt CR2, kiểu thông dụng cáp C25, C50, C70, C120.
  Sản phẩm được khuyến mãi
  Cọ vệ sinh khuôn hàn + ít đất sét trám khuôn hàn.
  Đặt hàng sản phẩm -11%
  Giá bán : 2,400,000 đ
  Giá thị trường : 2,700,000 đ
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt

  Khuôn hàn hóa nhiệt
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM

  1. Khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng, hàn nối: Cáp - Cọc, gọi là kiểu CC1:
  - Dùng hàn nối cọc tiếp địa với 1 đầu cáp, để thả cọc tiếp địa xuống giếng khoan.
  - Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cọc - Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét...
  - Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp - Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn nối thẳng.
  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  2.  Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T hay còn gọi kiểu 3 ngả, hàn nối: Cáp - Cọc - Cáp, gọi là kiểu CR2:

  - Dùng hàn nối Cọc tiếp địa với 2 đầu Cáp.

  - Dùng hàn nối Cọc tiếp địa với 01 đầu Cáp.
  - Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cọc - Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét...
  - Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp - Cáp - Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ T.
  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

   

  3.  Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T hay còn gọi kiểu 3 ngả, hàn nối: Cáp - Cáp - Cáp, gọi là kiểu CC2:

  - Dùng hàn nối 03 đầu Cáp lại với nhau.

  - Dùng hàn nối 02 đầu Cáp lại với nhau.
  - Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cáp - Cáp - Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét...
  - Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp - Cáp - Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ T.
  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

   

  4. Khuôn hàn hóa nhiệt chữ thập (dấu +) hay còn gọi kiểu 4 ngả, gọi là kiểu CC4:
  - Dùng hàn nối 04 đầu Cáp lại với nhau.
  - Dùng hàn nối 03 đầu Cáp lại với nhau.

  - Dùng hàn nối 02 đầu Cáp lại với nhau.
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn chữ Thập dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ Thập, kiểu mối hàn dấu cộng.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  5. Khuôn hàn hóa nhiệt đặc biệt, hàn nối 03 ngả Cáp và 01 ngả Cọc, 
  gọi là kiểu CR25:
  - Dùng hàn nối: 03 đầu Cáp - 01 đầu Cọc lại với nhau.
  - Dùng hàn nối 03 đầu Cáp lại với nhau.

  - Dùng hàn nối 02 đầu Cáp lại với nhau.
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  6. Khuôn hàn hóa nhiệt đặc biệt, hàn nối 04 ngả Cáp và 01 ngả Cọc, 
  gọi là kiểu CR33:
  - Dùng hàn nối: 04 đầu Cáp - 01 đầu Cọc lại với nhau.
  - Dùng hàn nối 04 đầu Cáp lại với nhau.

  - Dùng hàn nối 03 đầu Cáp lại với nhau.
  - Dùng hàn nối 02 đầu Cáp lại với nhau.
  - Dùng hàn nối
   02 đầu Cáp - 01 đầu Cọc lại với nhau.
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.


  7. Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu nối Bản Mã - Cáp, gọi là kiểu CS1:
  - Dùng hàn nối 01 đầu Cáp và Bản Mã Sắt lại với nhau.
  - Ưu điểm: Phù hợp với mọi độ dày của Bản Mã.

  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn hàn nối Bản Mã - Cáp, dùng cho các loại Cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn kiểu khuôn hàn bản mã này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

  8. Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu nối Bản Mã - Cáp - Cáp, gọi là kiểu CS8:
  - Dùng hàn nối 01 đầu Cáp và Bản Mã Sắt lại với nhau.
  - Dùng hàn nối 02 đầu Cáp và Bản Mã Sắt lại với nhau.
  - Ưu điểm: Phù hợp với mọi độ dày của Bản Mã.

  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn hàn nối Bản Mã - Cáp, dùng cho các loại Cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn kiểu khuôn hàn bản mã này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.
  9. Khuôn hàn hóa nhiệt đặc biệt, hàn nối 03 ngả Cáp và 01 ngả Cọc, gọi là kiểu CR17:
  - Dùng hàn nối: 03 đầu Cáp - 01 đầu Cọc lại với nhau.
  - Dùng hàn nối 03 đầu Cáp lại với nhau.

  - Dùng hàn nối 02 đầu Cáp lại với nhau.
  - Có đa dạng nhiều kiểu khuôn dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
  - Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
  - Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét...
  - Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn này.

  - Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.
  10. Khu
  ôn hàn hoá nhiệt thanh đồng với thanh đồng.
  11. Khuôn hàn hoá nhiệt thanh đồng với cáp.
  12. Khuôn hàn thanh đồng với cọc.

   

  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm